neděle 31. května 2009

Hodnocení akce – Den dětí a Koloniál 2009

Dne 31. května jsme se po roční přestávce znovu vrátili na Pintovku na akci Den dětí, kterou pořádá město Tábor. Jako obvykle byla naše účast rozdělena na dvě akce – Den dětí a Koloniál. V rámci první z nich jsou pro příchozí připraveny různé soutěže, zatímco na koloniále se rozdávají ceny za celoroční činnost našim členům.
...
Letos byl gestorem dne dětí Denis Kořínek a spolu s pomocníky z jeho kroužku i některými kamarády připravil pro děti různé soutěže se sirkami, provázkovou prolézačku i házení papírovými koulemi na terč. Účastníků bylo velké množství, i když počasí vypadalo celý týden bledě. Naštěstí v den D vůbec nepršelo, jen bylo zataženo a docela chladno.

Jelikož byl areál předchozími dešti pořádně rozblácen, nebyli jsme na našem tradičním místě nad hledištěm, ale nalevo od vjezdu na trávě mezi stromy. Místo to bylo zcela strategicky umístěno mezi skákací hrad a hasiče, takže našimi dvěma stánky procházela většina návštěvníků akce.

V rámci koloniálu jeho gestor JHŠ nakoupil množství jedlých i materiálních odměn, které byly přítomnými členy klubu záhy vykoupeny. V rámci propagace klubu jsme část bonbónů věnovali i dětem z řad veřejnosti (samozřejmě za účast na soutěžích v našem stánku). Trochu nám chybělo více propagačních materiálů, ale osvědčily se samolepky s logem klubu a webovou adresou, které jsme lepili, kde jsme mohli. Jedinou vadou na koloniále bylo nedodání hry Krystaly, kterou měl objednanou Tomáš T. Bohužel dodavatel nestihl doručit hru do konce týdne a tak ji Tomáš dostane později. Vybralo se přes 300$, což je zhruba počet těch letos vydaných.

Zhruba v půl 5 jsme začali balit stánky a po páté hodině jsme již z areálu odjížděli. Akce se docela povedla, i když počasí nebylo ideální. S paní Novákovou z městského úřadu jsme domluvení na táborské slavnosti a případné uspořádání zábavného odpoledne pro děti na podzim.

Pozvánka na Bambi 2009

Srdečně zveme všechny členy, kamarády a přiznivce nejen Logiků, ale celého táborského neziskového sektoru na  Bambi 2009. Akce, která je následovnicí pěti ročníků Bambiriády v Táboře se letos koná od čtvrtka 4. do neděle 7. června 2009 postupně v Táboře, Sezimově Ústí a Plané nad Lužnicí.

Více se dozvíte na oficiálních stránkách či od gestora naší účastí na Bambi Denise Kořínka (denis zavináč logici.net).

pátek 29. května 2009

Hodnocení akce – Souboj s vodou 2009

Tak jako každý rok na konci května uspořádal klub LOGICI Tábor v plaveckém bazéně akci Souboj s vodou. Po nezbytné registraci závodníků a převlečení do plavek a symbolickém osprchování jsme na to hned skočili.
...Nejprve nás zaskočilo, že půlka bazénu je obsazena asi třemi závodníky, ale naštěstí přiznali, že to nejsou jejich dráhy a tak jsme je okamžitě obsadili my a už na ně nikoho nepustili. Závodníci brzy pochopili, že tam bude nebezpečno a tak také raději odešli. Půlku bazénu jsme ještě nikdy neměli. Děti jsme rozdělili do dvou družstev podle výšky a v tom přišla další posila v osobě Honzy Matouška a tak se družstva hned přetvořila. Počmárali jsme děti a začala první soutěž - štafeta na 50 m. I když u některých plavců to vypadalo na první fázi topení, nakonec si alespoň jedno kolo doplavali všichni a celkem za 10 minut uplavala družstva 7 a 8 dvojbazénů.

Před přestávkou jsme si zahráli na špionážní službu, která měla za úkol přes moře přepravit tajné vzkazy zpravodajské centrále. Aby při zadržení nepřítelem na moři nemohli být zprávy vyzrazeny, museli se je rozvědčíci naučit na zpamět.
Úkolem každého jednotlivce bylo na druhou stranu bazénu během 15 minut doručit deset citátů o přátelství, aniž by se změnil jejich význam. Za to byl jeden bod. Pokud byl citát doslova, byl za dva body, což se také většíně povedlo. LOGICI se úkolu zkrátka zhostili opět nad očekávání dobře, plavali nadoraz.

Nabídli jsme členům akci zkrátit na hodinu a půl, aby nás JHŠ pochválil za finanční úsporu, ale to bylo jednomyslně zamítnuto a tak se pokračovalo dál.
Po přestávce každý závodník předvedl svůj skok tentokrát jednočlenné porotě a poslední disciplína umožnila sportovcům dozískat neomezený počet bodů za lovení pokladu, čehož také řádně využili.

Po opuštění bazénu následovalo vyhodnocení a odměnění. Rozdávaly se stringy (klubová měna táborských LOGIKů), které bylo možné v neděli na Dni dětí na Pintovce proměnit v nejrůznější odměny. Na bramborovou medaili s 35 body dosáhl Honza Čekal a neuvěřitelnou vyváženost podaných výkonů dokazuje fakt, že zlato a 10 stringů dostali hned tři borci: Vojta Hajíček, Vlasta Svatek a Honza Matoušek - všichni po 38 bodech. Celkem jsme rozdali 61 stringů a také jsme Tomášovi Truskovi slavnostně předali šek na hru Krystaly. Také jsme Honzu pasovali za člena, více o tom ví Denis. Závěrem velké poděkování pracovníkům bazénu, že nás nechali se pořádně vyřádit a také Denisovi a Pavlovi Jelínkovi za pomoc s organizací. Poděkovat nesmíme zapomenout poděkovat ani České spořitelně, která umožnila tuto akci uskutečnit personálním zabezpečením.

Celá akce pořádaná v rámci konce školního roku byla pro všechny členy zdarma. Pokud máte také zájem se zapojit do naší činnosti, přihlaste se na e-mailu info (zavináč) logici.net.

Zprávu vytvořil Tomáš Vox Novotný, za což mu děkujeme.

čtvrtek 28. května 2009

Pozvánka: Koloniál a Den dětí 2009

V neděli 31. května 2009 se na Pintovce koná tradiční oslava dne dětí a LOGICI zde opět budou. V rámci akce, kterou pořádá město Tábor máme připravené různé soutěže.

Proběhne také akce Koloniál 2009, kde si členové našeho klubu budou moci vyměnit stringy za hodnotné ceny.

Akce začíná ve 14.00, koloniál bude otevřen o něco později.

Pozvánka: Souboj s vodou 2009

Již tento pátek - 29. května 2009 - se koná závěrečná schůzka kroužků v táborském bazéně. Zveme všechny účastníky kroužků, jejich kamarády i zájemce z řad veřejnosti. Akce je pro členy klubu zdarma, ostatní platí 30 Kč.

Bude připravena jedna nová a spousta osvědčených her a soutěží a taky se vyhřejeme v páře. Po vyplavání bude pro neutopené následovat vyhodnocení jednotlivých členů
kroužků a hlavně rozdání odměn včetně stringů, které se určitě budou hodit na Koloniále v neděli. Kdo bude chtít, bude se moci přihlásit na kroužek na
příští rok. Konec v cca 17 hodin

neděle 24. května 2009

Víkendy na kolech 2009/I

Na startu...Toto sobotu proběhla tradiční akce Víkendy na kolech. Sešli jsme se jako obvykle na Náměstí Mikuláše z Husi v neobvykle pozdních 9.30 hodin. Vždy dochvilný Denis se dokonce dostavil až o 15 minut později. Akce se ještě mimo gestora JHŠ zúčastnili Tonda a Martin, čímž nás bylo celkem čtyři. Vyjeli jsme těsně před desátou poté, co si Martin udělal test z pravidel silničního provozu a bylo mu zkontrolováno kolo (kvůli účasti na Cyklu) a proběhlo tradiční pumpování gestorova kola.

Vyrazili jsme směrem na letiště u Všechova, kde zrovna probíhalo mistrovství světa leteckých modelářů, kterým jsme pomalu projeli a pokračovali na Balkovu Lhotu a přes Radkov do Nového Kostelce. Zde jsme po vyšlapání kopce udělali krátkou přestávku spojenou s vyhlídkou do kraje, klikováním a detailním popisem budoucí trasy, který ovšem nesedl do úrodné půdy a Denis při následném sjezdu neodbočil na Borotín, alébrž pokračoval zpět směrem na Chotoviny. Protože jsme nechtěli nutit Tondu znovu šlapat do kopce, operativně jsme změnili trasu a jeli přímo do Chotovin.

V Chotovinách jsme se vyšplhali až na kopec k místní kapli, která je dominantou celého okolí. Po tradičním osvěžení se v Cukrárně u Moniky, které bylo jako každý rok výtečné jsme se jízdou víceméně stále s kopce přesunuli do Čekanic a premiérovou jízdou po novém mostě přes nádraží zpět do centra. Zpátky na náměstí jsme byli po dvou hodinách čistého času jízdy a 30 najetých kilometrech okolo půl třetí.
Počasí bylo výborné, jak je vidět na fotkách. Příští Víkendy na kolech se konají 13. až 14. června 2009. Přihlášky u gestora akce Honzy JHŠ Šedivého (jhs zavináč logici.net) - podrobnosti na webu.

JHŠ (gestor akce)sobota 16. května 2009

Klub LOGICI Tábor

Klub LOGICI se vyskytuje v Táboře již od roku 1988 a působil za tu dobu pod nejrůznějšími organizacemi. Cíl klubu - sdružovat děti a mládež se zájmem o vědu a techniku a umožňovat jim smysluplně trávit volný čas za co nejméně peněz - je však trvalý.

Od roku 2005 Klub LOGICI Tábor působí v rámci Asociace pro mládež, vědu a techniku - AMAVET, o.s. Hlavní náplní klubu je organizování kroužků pro děti z Tábora a okolí. Naší specialitou je kroužek Pokusy, kde děti formou provádění pokusů objevují platnost přírodních zákonů a postupně tak pronikají do tajů přírodních věd. Každý týden se rovněž konají schůzky počítačových kroužků (od začátečníků až po programátory) a od roku 2005 je otevřen kroužek Stavebnicové modely, který se těší obrovskému zájmu.

Mimoto pro děti chystáme akce o víkendech a to nejenom pro členy klubu, ale i pro nejširší veřejnost převážně z řad dětí. Nelze se nezmínit také o tradičním letním táboře CYKLO, který letos slaví již 21. ročník. Svou činnost prezentujeme i na veřejnosti (např. stánek na akci Bambiriáda).